Stanowisko KOD w sprawie stanu klęski żywiołowej i wyborów prezydenckich

Stanowisko w sprawie stanu klęski żywiołowej i wyborów prezydenckich

Komitet Obrony Demokracji od samego początku stoi na straży Konstytucji, której rocznica uchwalenia przypada właśnie dzisiaj – w tym trudnym czasie epidemii, kiedy na wielką próbę wystawiono nas wszystkich.

Tydzień temu wraz z kilkudziesięcioma największymi organizacjami obywatelskimi i społecznymi, które stają zawsze w obronie naszych wspólnych praw i wolności, ze stowarzyszeniami sędziów, prokuratorów i adwokatów, przy wsparciu wielu społeczności i autorytetów wezwaliśmy Radę Ministrów do niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, będącego jedyną legalną formą przesunięcia terminu wyborów prezydenckich (http://komunikat-ngo.pl).

We wspomnianym apelu wskazywaliśmy, że wprowadzone bez konstytucyjnego umocowania ograniczenia praw i wolności wynikające z ogłoszenia stanu epidemii są porównywalne z tymi, które występują przy stanie klęski żywiołowej.

Wobec utrzymywania się tej sytuacji i wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, stwierdzamy, że aktualne działania rządu stanowią obejście przepisów Konstytucji o stanach nadzwyczajnych i mają na celu przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja br. bez zważania na związane z tym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli.

Ze względu na gwarancyjny charakter norm konstytucyjnych, a w szczególności art. 228 ust. 7 Konstytucji, organizacja wyborów w tym terminie będzie bezprawna. Same wybory będą nieważne, a ich wyniki nie będą wiążące. Gdyby wybory te się odbyły, Komitet Obrony Demokracji nie uzna ich wyników.

Równocześnie wyrażamy głęboki szacunek i pełne poparcie dla przedstawicieli władz samorządowych, którzy, w poczuciu odpowiedzialności za powierzone im lokalne społeczności, sprzeciwiają się przeprowadzeniu wyborów w warunkach rozprzestrzeniającej się epidemii.

Wzywamy wszystkich obywateli do odmowy udziału w organizacji wyborów w dniu 10 maja, a w szczególności do odmowy pracy w komisjach wyborczych wszystkich szczebli.

Płynące ze strony rządzącego ugrupowania deklaracje możliwości zorganizowania wyborów w majowym terminie odbieramy jako próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od fatalnego stanu opieki medycznej oraz finansów państwa, jak również braku realnej pomocy dla pracodawców i pracowników.

Jedynie natychmiastowe, formalne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej i wynikające z niego przesuniecie wyborów prezydenckich przywróci w tym zakresie konstytucyjny porządek w państwie oraz pozwoli całemu społeczeństwu, wszystkim organizacjom społecznym, samorządom i administracji rządowej skoncentrować całą energię na przeciwdziałaniu epidemii oraz nadchodzącej w ślad za nią katastrofie gospodarczej, jakiej Polska nie przeżyła od 1989 roku.

02.04.2020, Zarząd Komitetu Obrony Demokracji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *