AktualnościWydarzenia

Solidarni z Andrzejem Poczobutem

Działacze i działaczki KOD Region Lubelski z Białej Podlaskiej i Lublina wraz z osobami ze społeczności białoruskiej protestowali w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta.

Chcieliśmy złożyć apel w konsulacie Białorusi w Białej Podlaskiej, nie zostaliśmy jednak wpuszczeni na teren placówki.

Treść apelu:

Szanowny Pan Władysław Chałło
Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej

8 lutego 2023 r. sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Jako działacz mniejszości polskiej na Białorusi, korespondent „Gazety Wyborczej” w Grodnie, wielokrotnie zatrzymywany był za działalność społeczną i dziennikarską. Jego aresztowanie, niemal dwuletnie przetrzymywanie oraz wyrok są motywowane politycznie.

Region Lubelski Komitetu Obrony Demokracji potępia prześladowania przedstawicieli opozycji i osób działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi. Wzywamy do uwolnienia Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych.

Zarząd Regionu Lubelskiego
Komitetu Obrony Demokracji