Wydarzenia

Lublin 29.04.19 Stanowisko Zarządu Regionu Lubelskiego Stowarzyszenia KOD

Stanowisko Zarządu Regionu Lubelskiego Stowarzyszenia KOD
Zarząd Regionu Lubelskiego Stowarzyszenia KOD wyraża stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego z 25 kwietnia br. w sprawie tzw. „promowania ideologii ruchów LGBT”.

Sprzeciwiamy się temu stanowisku, ponieważ „ideologia ruchów LGBT” to po prostu ideologia demokracji i praw człowieka, w myśl których każdy człowiek jest wolny (także w zakresie swej orientacji seksualnej oraz wolności głoszonych poglądów), każdy jest równy (bez względu na orientację seksualną) i każdy zasługuje na szacunek (nawet jeśli należy do mniejszości). Przypominamy też, że idea niezbywalnej godności ludzkiej dotyczy każdej osoby oraz że ideę szacunku dla osób homoseksualnych głosi również Kościół katolicki (Katechizm Kk, 2358), na którego nauczanie powołuje się sejmik.

Uznajemy, że odmawianie osobom nieheteronormatywnym prawa do ochrony przed wykluczeniem i dyskryminacją, poprzez odmawianie prawa do działania osób stojących na straży tych praw („latarników”), pozbawianie tych osób prawa do wolności słowa, poprzez pozbawianie prawa do publicznego zgłaszania postulatów ważnych z ich punktu widzenia (np. postulatu legalizacji związków partnerskich) oraz brak szacunku dla tych osób (np. kwalifikowanie ich jako zła moralnego):

1. narusza podstawowe prawa i wolności tych osób, gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego oraz chronione w polskiej Konstytucji;
2. służy wykluczeniu tych osób ze społeczeństwa, stygmatyzacji i narażeniu ich na społeczną agresję;
3. nie ma nic wspólnego z dążeniem do poszukiwania prawdy, troską o rozwój moralny młodego pokolenia, troską o instytucję rodziny oraz szkołę opartą na zasadach demokracji i praw człowieka.

W imieniu obywateli i obywatelek Lubelszczyzny, którzy cenią fundamentalne wartości demokracji – wolność, równość, godność każdej osoby – ogłaszamy, że Lubelszczyzna jest regionem, w którym osoby LGBT spotkają także bardzo wielu przyjaznych ludzi, szanujących osoby należące do mniejszości seksualnych. Mówimy wyraźnie: macie pełne prawa obywatelskie, prawo do szacunku i publicznego zabierania głosu w ważnych dla siebie sprawach.

Przepraszamy za tych, którzy reprezentują nasz region w sejmiku wojewódzkim i oświadczamy, że osoby LGBT mogą liczyć na wsparcie i ochronę także w naszym regionie. Nie pozwolimy, by ktokolwiek był pozbawiany swych praw i dyskryminowany, także z powodu swej orientacji seksualnej.Ochrona innych przed dyskryminacją to nie tylko wyraz demokratycznej kultury (poprawności politycznej), ale przejaw zwyczajnej ludzkiej solidarności i wsparcia dla mniejszości. To obowiązek każdego obywatela, dla którego ważne są wartości nowoczesnego państwa demokratycznego.

Zwracamy się zatem do tych wszystkich mieszkańców naszego regionu, dla których cenne są idee wolności, równości i braterstwa oraz szacunku dla każdego człowieka:

Okażmy solidarność z tymi, którym lubelski sejmik odmawia prawa do równości i szacunku oraz prawa do wypowiadania swych poglądów i postulatów. Okażmy im swój przyjazny stosunek, oznaczając miejsca, w których pracujemy, symbolem uśmiechniętej twarzy. Niech będzie to symbol uznania przez nas godności wszystkich ludzi, także należących do mniejszości seksualnej. Umieśćmy te symbole w instytucjach, biurach, szkołach, szpitalach, dając znać, że pracują tu ludzie, którzy szanują każdą osobę. Pokażmy, że Lubelszczyzna to region przyjazny dla każdego.

Lublin, 29 kwietnia 2019

 

fot. M. Bielska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *