Wydarzenia

Lublin 11.05.19 – Idziemy na wybory z sercem dla Unii Europejskiej

Idziemy na wybory z sercem dla Unii Europejskiej

Rozmawialiśmy dziś z mieszkankami i mieszkańcami Lublina o Unii Europejskiej i zbliżających się wyborach do Europarlamentu.

Polska nie jest sercem Europy. W Unii wszyscy jesteśmy równi i zjednoczeni w różnorodności.

26 maja idziemy wszyscy głosować, pamiętając o europejskich wartościach – “Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”

fot. M. Bielska, K. Kamiński, M. Szewczyk i T. Tarnowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *