Aktualności

Bojkot wyborów 10 maja 2020

Nie godząc się na zastosowanie przepisów wprowadzonych z pogwałceniem zasad stanowienia prawa wyborczego oraz pozbawiających uprawnień Państwową Komisję Wyborczą, co faktycznie uniemożliwia przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

– w trosce o zdrowie i życie obywateli,

– wobec procesu wyborczego pozbawiającego kandydatów uczciwej kampanii wyborczej,

– wobec pozbawienia prawa wyborczego dużej części obywateli, w tym Polaków mieszkających zagranicą,

– wobec faktycznego wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, który zgodnie z art. 228 ust. 7 Konstytucji, wyklucza organizację wyborów Prezydenta RP,

– wobec braku możliwości przeprowadzenia realnej kontroli społecznej nad przebiegiem głosowania, co może ułatwić sfałszowanie jego wyników,

– wobec braku możliwości spełnienia wymagań art.127 Konstytucji RP, który stanowi, że prezydent wybierany jest w wyborach równych, powszechnych i w głosowaniu tajnym,

Komitet Obrony Demokracji wzywa obywatelki i obywateli do powszechnego bojkotu oszustwa wyborczego, jakim będą tzw. wybory prezydenckie 10 maja 2020.

Apelujemy do wszystkich organizacji społecznych o przyłączenie się do naszego wezwania.

Uchwała Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji
z dn. 26.04.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *