Wydarzenia

19.03.19 Lublin – Stop wyprowadzaniu Polski z Europy!

Dziś – w dniu, w którym w sprawie KRS obradował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przypominaliśmy, że pogarda obecnej władzy dla litery prawa oraz sparaliżowanie konstytucyjnych organów wymiaru sprawiedliwości oznacza faktyczne wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej.

Komitet Obrony Demokracji nieugięcie przypomina, że władza PiS nadal niszczy polski, a więc także europejski wymiar sprawiedliwości, likwiduje samorząd sędziowski, zamienia KRS i TK w atrapy posłuszne politykom i szykanuje sędziów za ich orzeczenia. Od 3 lat żądamy przywrócenia rządów prawa i wykonywania wyroków TSUE oraz zaleceń Komisji Weneckiej! Nie godzimy się na to, aby politycy wskazywali na stanowiska posłusznych im sędziów i oceniali, które wyroki są słuszne, a które nie. Nie godzimy się na ignorowanie wyroków europejskich sądów i trybunałów. Nie godzimy się na to, aby prezydent mianował sędziów pomimo sądowego zakazu. Polskie sądy i sędziowie są sądami i sędziami europejskimi. Obywatele i obywatelki będą stale domagać się przywrócenia rządów prawa w Polsce!

fot. Dariusz Włodarczyk