Wydarzenia

06.08.18 Konferencja prasowa Komitetu Obrony Demokracji Lubelskie

 

Oświadczenie
Komitet Obrony Demokracji Regionu Lubelskiego stanowczo protestuje przeciwko działaniom organów ścigania podjętym przeciwko naszym członkom, działającym w Białej Podlaskiej.

Dwóm osobom bezpodstawnie przedstawiono kuriozalne zarzuty popełnienia występku znieważenia pomnika Lecha Kaczyńskiego, przez fakt umieszczenia na nim napisu „Konstytucja“. Dokonano bezzasadnych przeszukań prywatnych mieszkań, zajęcia rzeczy osobistych, w tym osób trzecich, grożono wysyłaniem listów gończych, pobierano ślady linii papilarnych, straszono surowością kar.
Przypomnienie w tej formie, że Lech Kaczyński często podkreślał znaczenie przestrzegania zasad konstytucyjnych – jest czynem obojętnym prawnie, nie noszącym żadnych znamion społecznego niebezpieczeństwa.
Próba kwalifikowania tego zdarzenia jako przestępstwa jest nadużyciem władzy, szykaną skierowaną wobec obywateli, którzy biorą udział w ruchu społecznym, domagającym się powrotu do przestrzegania w Państwie reguł ustrojowych określonych w Konstytucji.

Należy przypomnieć podstawowe zasady prawa karnego, które warunkują możliwość wszczęcia postępowania karnego w przedmiotowej sprawie.
Przestępstwo znieważenia pomnika, o którym mowa w art. 261 k.k., jest przestępstwem umyślnym, a zatem odpowiadać za nie może wyłącznie ten, kto świadomie dopuścił się zachowania znieważającego pomnik lub miejsce jego ustawienia. Sprawca musi zdawać sobie sprawę, że jego zachowanie nosi cechy zniewagi.
Przez zniewagę należy rozumieć zachowanie mające obelżywy, obraźliwy charakter, stanowiące wyraz pogardy dla pomnika.
Czynnością tą może być wypowiedź, gest, znak, bądź też określone zachowanie, np. czynność fizjologiczna wykonana pod pomnikiem, oplucie pomnika, umieszczenie na nim obraźliwych rysunków lub napisów, oderwanie części składowej pomnika, spożywanie alkoholu na pomniku itp.
W żadnym wypadku nie jest zniewagą pomnika umieszczenie na nim napisu „Konstytucja“ w sytuacji trwania debaty społecznej na temat konieczności jej przestrzegania!

Domagamy się natychmiastowego umorzenia prowadzonego postępowania karnego!

Komitet Obrony Demokracji Region Lubelskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *