Archiwum

Komunikat w sprawie poparcia projektu ustawy “Ratujmy Kobiety”

W związku z podjętą przez Inicjatywę “Ratujmy Kobiety” akcją zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, Zarząd Regionu Lubelskiego Stowarzyszenia KOD podjął jednogłośną decyzję o wsparciu tych działań.

Konstytucja RP zapewnia równość kobiet i mężczyzn oraz wolność osobistą każdemu obywatelowi RP, co wyraża hasło naszego ruchu: Wolność – Równość – Demokracja.

Uznajemy, iż podstawowym wymiarem wolności osobistej jest prawo każdego, w szczególności kobiet, do decydowania o sobie.
Uważamy, że przenoszenie sporu światopoglądowego na grunt prawa i próba narzucenia części społeczeństwa poglądów obecnej władzy jest sprzeczne z duchem demokracji. W demokratycznym państwie każdy obywatel i każda obywatelka ma prawo do podejmowania decyzji zgodnie ze swoim sumieniem, nikogo nie wolno zmuszać do postępowania wbrew jego przekonaniom. Dlatego popieramy akcję Ratujmy Kobiety 2017.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *