Komunikat w sprawie poparcia projektu ustawy “Ratujmy Kobiety”

W związku z podjętą przez Inicjatywę “Ratujmy Kobiety” akcją zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, Zarząd Regionu Lubelskiego Stowarzyszenia KOD podjął jednogłośną decyzję o wsparciu tych działań.

Konstytucja RP zapewnia równość kobiet i mężczyzn oraz wolność osobistą każdemu obywatelowi RP, co wyraża hasło naszego ruchu: Wolność – Równość – Demokracja.

Uznajemy, iż podstawowym wymiarem wolności osobistej jest prawo każdego, w szczególności kobiet, do decydowania o sobie.
Uważamy, że przenoszenie sporu światopoglądowego na grunt prawa i próba narzucenia części społeczeństwa poglądów obecnej władzy jest sprzeczne z duchem demokracji. W demokratycznym państwie każdy obywatel i każda obywatelka ma prawo do podejmowania decyzji zgodnie ze swoim sumieniem, nikogo nie wolno zmuszać do postępowania wbrew jego przekonaniom. Dlatego popieramy akcję Ratujmy Kobiety 2017.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *