Wydarzenia

Spotkanie w siedzibie KOD – Lublin

Na zaproszenie Zarządu Regionu Lubelskiego Komitetu Obrony Demokracji 07.02.2019 w siedzibie stowarzyszenia odbyło się spotkanie lubelskich liderów partii pozostających w opozycji wobec PiS, w sprawie możliwości utworzenia wspólnej listy w nadchodzących wyborach europejskich i parlamentarnych.

Zwróciliśmy się do lubelskich liderów i liderek partii prodemokratycznych i proeuropejskich, o podjęcie dialogu na rzecz jak najszerszej koalicji przed zbliżającymi się wyborami. Chcemy też podejmować wspólne działania wspierające frekwencję i aktywność obywateli.

W dyskusji prowadzonej przez Krzysztofa Kamińskiego, przewodniczącego Zarządu Regionu Lubelskiego KOD, przedstawiciele partii poinformowali o stanie rozmów koalicyjnych oraz spodziewanych decyzjach ich władz statutowych.

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki spotkania zgodnie potwierdzili wyjątkowy charakter nadchodzących wyborów w roku 2019, których rezultaty będą miały bezpośredni skutek dla przyszłości Polski i praw obywateli Rzeczpospolitej.

Przedstawiciele partii podjęli decyzję o konieczności ponownego spotkania, aby w możliwie bliskim czasie poinformować mieszkańców regionu lubelskiego o podjętych decyzjach.

W debacie udział wzięli: Beata Stepaniuk-Kuśmierzak i Krzysztof Grabczuk (PO), Maja Zaborowska (Nowoczesna), Daniel Słowik (PSL), Jacek Czerniak i Marek Mazurek (SLD).

fot. M. Bielska