AktualnościBez kategoriiWydarzenia

Solidarni z Ukrainą – 09.03

09.03.2022 – Hrubieszów-Dołhobyczów-Zosin-Horodło
Grupa wolontariuszek i wolontariuszy zawiozła kanapki, pakiety z napojami i słodyczami dla dzieci dla oczekujących na przejściu granicznym po stronie ukraińskiej w Dołhobyczowie, odwiedziliśmy przejście z Zosinie, dostarczyliśmy żywność, pieluchy i leki dla dzieci do punktów recepcyjnych w Hrubieszowie i Horodle. Widzieliśmy wiele poruszających obrazów, spotkaliśmy wiele wspaniałych osób, ogromną życzliwość i ofiarność pomagającym, po obu stronach granicy.

Na przejściach funkcjonują punkty stoiska pod namiotami z żywnością na drogę, ciepłymi posiłkami, ciepłą odzieżą i wszystkim czego można potrzebować na podróż (pieluchami, środkami higieny itp.). Wszystkie prowadzone są przez wolontariuszy, organizacje społeczne, samorządy, firmy.

Wszystko to dzieje się dzięki wielkiej pracy wolontariuszy i wolontariuszek, pracowników gmin, samorządów, służb – policji i straży pożarnej (osób pracujących po godzinach swojej pracy), kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych. Dzięki oddolnej inicjatywie powstał system rejestracji służący bezpieczeństwu osób z Ukrainy zabieranych przez osoby prywatne do domów. Nie da się jednak długo opierać działania ośrodków, stoisk-namiotów na przejściach i transportu osób na pracy wolontaryjnej, a pomocy rzeczowej na darczyńcach, ofiarności osób i firm. Ich czas i środki niedługo się wyczerpią, co już zaczyna się zauważać.

W punktach recepcyjnych w sytuacjach spiętrzenia, zależnie od liczby osób przekraczających granicę będzie brakować miejsca dla uchodźców oczekujących na możliwość dalszej podróży, już jest w nich więcej osób niż było zaplanowane. W małym budynku – punkcie recepcyjnym w Dołhobyczowie nie wszyscy czekający na transport się mieszczą, pozostają na placu nawet nocą w ujemnych temperaturach.
Potrzeba szybkich rozwiązań systemowych i realnej pomocy ze strony państwa.
Dziękujemy darczyńcom, którzy przekazali dary rzeczowe oraz środki na zakup potrzebnych rzeczy, które mogliśmy zawieźć na granicę.

Zdjęcia: Irena Nawrot (Dołhobyczów po ukraińskiej stronie), Magdalena Bielska (Horodło, Zosin)