Archiwum

List otwarty do Wojewody Lubelskiego

Stowarzyszenie KOD
Region Lubelski

Lublin, 11 maja 2017 r.

Pan Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski

Szanowny Panie Wojewodo,

26 lutego br., w czasie marszu ONR, nazwał Pan osoby, które walczą dziś o demokrację w Polsce, potomkami ubeków, sowietów, komunistów, byłych esbeków i tajnych kapusiów. Wprawdzie w odpowiedzi na naszą petycję stwierdził Pan, że nie miał Pan na myśli naszego stowarzyszenia, ale nie możemy przejść obojętnie nad wymową Pana słów, dotykających miliony polskich obywateli, którzy uważają, że dziś demokracja w Polsce jest zagrożona.

Dwukrotnie odmówił Pan przeprosin uczciwych osób, które protestują dziś w Polsce przeciw powolnej destrukcji demokratycznych zasad, przywróconych 27 lat temu po pokonaniu komunizmu w Polsce. Osób, które w dużej mierze 27 lat temu walczyły z komunizmem o polską niepodległość i demokrację. Osób, które dziś nie zgadzają się z polityką Pańskiej partii.

Nie przeszkadzają Panu byli komuniści, członkowie PZPR do końca istnienia tej partii, a nawet byli agenci SB w szeregach Pana partii. Za to tych, którzy walczą dziś o demokrację w Polsce, nazywa Pan, używając brutalnie krzywdzącego uogólnienia, za byłych komunistów i esbeków.

Obrażanie ludzi o innych poglądach to przejaw autorytaryzmu i wyraz niechęci do pluralistycznego społeczeństwa. Obrażanie obywateli przez władzę to przejaw jej arogancji i przemoc wobec tych, którym władza ta winna opiekę i służbę, a nie nienawiść i pogardę.

Wyraźnie mówimy „nie” takim postawom. Sprzeciwiamy się autorytaryzmowi i arogancji władzy. Sprzeciwiamy się nienawiści i pogardzie, dzieleniu Polaków na lepszych i gorszych ze względu na ich poglądy polityczne. Domagamy się szacunku dla wszystkich obywateli.

Ponownie żądamy, by przeprosił Pan wszystkich, których obraził Pan swoimi słowami. Liczymy na Pana kulturę i odwagę cywilną.

Z poważaniem

członkowie stowarzyszenia KOD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *