Archiwum

List otwarty do JM Rektora Politechniki Lubelskiej

Zarząd Regionu Lubelskiego

Stowarzyszenia KOD

28 maja 2018 r.

Jego Magnificencja

Rektor Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Szanowny Panie Rektorze,

Zwracamy się z wnioskiem o skierowanie na drogę postępowania dyscyplinarnego prof. Politechniki Lubelskiej Anny Jaśkowskiej, która w trakcie posiedzenia Rady Miasta Lublin 24 maja br. dopuściła się jawnego pomówienia człowieka niezwykłych zasług dla Polski, pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego. Pani Jaśkowska nazwała go „stalinowcem, komunistą, agentem NKWD, który kolaborował z okupacyjną, bolszewicką władzą w latach stalinowskich i który został odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd komunistyczny”. http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103094,23448790,skandaliczne-slowa-radnych-pis-o-tadeuszu-mazowieckim-stalinowiec.html

Obowiązkiem profesora wyższej uczelni, także technicznej, jest znajomość elementarnych faktów z zakresu historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, w tym umiejętność odróżniania tych, którzy sprzeciwiali się komunizmowi, od jego zwolenników. Obowiązkiem tym jest także umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy, w szczególności z Internetu, czego uczymy dzisiaj już młodzież w szkołach podstawowych. Ignorancja i publiczne dzielenie się nią w celach krzewienia partyjnej propagandy przez nauczyciela akademickiego jest, w naszym przekonaniu, podstawą do odebrania prawa wykonywania zawodu nauczyciela.

Nie możemy godzić się bowiem na to, by ktokolwiek, a w szczególności polski nauczyciel, znieważał człowieka niezaprzeczalnych zasług dla Polski, osoby wyjątkowej moralności, jednego z nielicznych Polaków, którzy otrzymali najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego – restytuowane, po okresie PRL, w 1992 r. Tym bardziej to gorszące, że słowa p. Jaśkowskiej dotyczą człowieka zmarłego, który nie może sam już dochodzić obrony swego dobrego imienia.

Wypowiedź prof. Jaśkowskiej dowodzi, że nie ma ona podstawowych umiejętności w zakresie korzystania i przekazywania wiedzy ani nie posiada elementarnych kompetencji etycznych w rozróżnianiu dobra i zła. Ktoś taki, w naszym przekonaniu, nie powinien mieć kontaktu z młodzieżą. Dlatego wnioskujemy jak wyżej, prosząc o skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Politechniki Lubelskiej.

Z poważaniem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *