AktualnościWydarzenia

KOD Lubelskie – 2018

Koniec roku to czas na podsumowania – dla nas był to rok pełen ciężkiej pracy, ale też mniejszych i większych sukcesów. Oto krótki przegląd 2018 roku:
– Wsparliśmy protestujących w Sejmie Rodziców Osób z Niepełnosprawnością.

 

– Witaliśmy przedstawicieli władzy podróżujących z wizytami po naszym województwie przed wyborami samorządowymi – mieliśmy udział w powitaniu pana premiera w Kraśniku i Lubartowie, szczególnie gorąco powitaliśmy panią byłą premier w Lublinie.

 

– Wielokrotnie przez trzy miesiące staliśmy pod Sądem Okręgowym w Lublinie, a także pod Sądem Najwyższym i Senatem w Warszawie, broniąc niezależności sędziów, wolnych sądów i wzywając UE do obrony Sądu Najwyższego.

 

– Ubraliśmy pomniki w Białej Podlaskiej i Lublinie w napisy Konstytucja, dzięki temu happeningowi dwóch naszych koderów z Białej Podlaskiej poznała cała Polska, a władze nauczyły się, że „Konstytucja nie obraża”.

 

– Do wyjątkowo udanych możemy zaliczyć akcje malowania koszulek w Lublinie i Puławach – mamy nadzieję, że wiele osób poszło na wybory w koszulkach KonsTYtucJA.

 

– Wspieraliśmy protesty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Lublinie i Warszawie.

 

– Wzięliśmy udział w Obywatelskiej Kontroli Wyborów, jako obserwatorzy społeczni we współpracy z Fundacją Batorego.

 

– Staraliśmy się edukować w zakresie społeczeństwa obywatelskiego kolportując gazetki, ulotki, organizując spotkania, m.in. z sędziami I. Tuleyą i W. Żurkiem.

 

– Udało się też nasze największe przedsięwzięcie – mamy w Lublinie skwer imienia patrona naszej organizacji Władysława Bartoszewskiego.

 

Dziękujemy wszystkim sympatyczkom i sympatykom KOD – to dzięki waszemu zaangażowaniu, udziałowi i ofiarności mogliśmy działać, przygotowywać materiały i sprzęt potrzebny do naszych akcji.
Przed nami kolejny rok, może trudniejszy, również wyborczy. Musimy kontynuować działania, hasło „Wolne sądy, wolne media, wolne wybory” nie traci na aktualności. Bądźmy razem i wspierajmy się wzajemnie w obronie naszego kraju przed populizmem, nadużyciami i arogancją władz.

fot: D.Włodarczyk, K. Kamiński, M. Bielska