AktualnościWydarzenia

Kartka Do Czarnka

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

W Lublinie, tak jak pod wszystkimi kuratoriami oświaty w Polsce pytaliśmy dziś – dlaczego w edukacji jest tak źle? Dlaczego nauczyciele odchodzą z pracy? Aby odpowiedzieć na te pytania potrzebne są kompetencje i prawdziwa troska o dzieci i młodzież, o dobre warunki pracy i rozwoju zawodowego dla nauczycieli, a nie chęć partyjnej indoktrynacji i kontroli. Tych kompetencji i troski obecnemu ministrowi brakuje.

Żądamy szkół bezpiecznych, przyjaznych, wolnych od dyskryminacji i propagandy. Dziękujemy nauczycielom i nauczycielkom za pracę i życzymy wiele sił i wytrwałości.

Ogólnopolską akcję współorganizowały Wolna Szkoła, Komitet Obrony Demokracji i Akcja Demokracja. W Lublinie współorganizatorem byli Młodzi .Nowocześni Lubelskie.