Wydarzenia

I Marsz Równości w Lublinie

I Marsz Równości przeszedł ulicami Lublina

Słoneczne święto wolności i równości. Około 2 tys. osób manifestowało na ulicach Lublina, mimo prób blokowania Marszu.

Z zadowoleniem przyjęliśmy wyrok Sądu Apelacyjnego uchylający decyzję Prezydenta m. Lublina o zakazie organizacji Marszu Równości w Lublinie. Wolność zgromadzeń jest wartością zagwarantowaną przez Konstytucję RP.

Wspieramy ideę równości i protestujemy przeciwko dyskryminacji i mowie nienawiści względem jakichkolwiek mniejszości i grup społecznych. Walka z wszelkimi nierównościami powinna być wspólnym celem wszystkich sił politycznych w demokratycznym państwie prawa.

fot. M. Bielska

Gallery with ID 630 doesn't exist.