Bez kategorii

Apel w sprawie pomnika Lecha Kaczyńskiego

Region Lubelski Komitetu Obrony Demokracji wystosował apel w formie listu otwartego do Prezydenta Miasta Lublin i Rady Miasta Lublin:

Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań, w celu unieważnienia uchwały Rady Miasta – zgody na budowę pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sąsiedztwie CSK w Lublinie, ponieważ została ona przyjęta niezgodnie z procedurą.

Z dezaprobatą obserwujemy ostatnie posunięcia Rady Miasta Lublin. Uchwałę nr 1313/XLIII/2022 RM Lublin z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin pomnika Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego radni przyjęli z lekceważeniem procedur. Uchwała Nr 775/XXXI/2013 w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Lublin stanowi, że Przewodniczący Rady Miasta kieruje wniosek do zaopiniowania przez Zespół do spraw wznoszenia pomników na terenie Miasta Lublin, ten etap – opiniowanie zasadności wzniesienia pomnika, jego lokalizacji i formy został pominięty. Przypominamy, że ten zespół powołał w 2014 r. Prezydent Krzysztof Żuk.

Takie zachowanie radnych, w tym niektórych z Klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka sprawia, że tracimy wiarę w wartość samorządności. Jest to tym bardziej smutne, że dzieje się niedługo przed kolejnymi wyborami samorządowymi. Tłumaczenie jednego z radnych klubu pana Prezydenta na łamach Gazety Wyborczej, chęcią współpracy z władzą centralną dla pozyskania funduszy na budowę stadionu żużlowego w celu zaspokojenia sportowych ambicji lublinian jest kuriozalne. Ewidentnie dramatyczne dla samorządów skutki „Polskiego Ładu” są zwieńczeniem wieloletniego i świadomego wdrażanego procesu osłabiania samorządów przez państwo: dociążania zadaniami bez zapewnienia ich pełnego finansowania, ograniczania dochodów własnych, wprowadzania chaosu prawnego i rozregulowania wielu obszarów, za które samorządy odpowiadają. Nie do zaakceptowania są próby niektórych radnych przypodobania się władzy centralnej, która niszczy praworządność, blokuje zielone inwestycje, rujnuje i zadłuża Polskę na długie lata. Takie praktyki nie powinny mieć miejsca.

Jednoczesne nieliczenie się z opinią mieszkańców to niszczenie zaufania społecznego, zaufania wyborców, którzy przecież jeszcze niedawno stali „Murem za Żukiem” i tak jednoznacznie wyrazili swoje poparcie wybierając włodarza dla Lublina w pierwszej turze ostatnich wyborów samorządowych oraz zapewnili stabilną większość w Radzie Miasta.

Lublin obywatelski domaga się profesjonalnych konsultacji w sprawie pomnika.

Nie do przyjęcia jest niszczenie przestrzeni wokół CSK przez kolejne obiekty, w tym zwłaszcza przez nieliczącą się z regułami zharmonizowanego ładu wizualnego monumentalną skalę pomnika, która zdominuje otoczenie.

Nie do przyjęcia jest także miejsce, jeszcze nie tak dawno wybrane dla utrwalenia pamięci ks. Idziego Radziszewskiego, osoby niezwykle zasłużonej dla Lublina, twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uświetnione pomnikiem sfinansowanym przez darczyńców, w tym studentów tejże uczelni.

Nie do przyjęcia jest w końcu pomysł zniszczenia kolejnego zielonego skrawka Lublina i zastąpienie żyjącej zieleni martwymi betonowymi instalacjami.

Tragicznie zmarły prezydent Lech Kaczyński jest patronem licznych placów, ulic, dróg, obiektów użyteczności publicznej, ogrodów przykościelnych. Ma swój pomnik w stolicy w reprezentacyjnym miejscu. Nie chcemy, by ten skądinąd skromny człowiek był traktowany jak „ławeczka patriotyczna” niezbędna w każdym większym mieście. Takie działania uwłaczają jego pamięci. Dla jego upamiętnienia można znaleźć godny sposób, który nie będzie łamał procedur, zaburzał przestrzeni miasta, ani dzielił mieszkańców Lublina.