18 maja – Wspieramy Niezależnych Sędziów

Spotkajmy się pod Sądem Okręgowym w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 43, 18 maja o godz. 18:00.

 

18 maja to kolejny Dzień solidarności z represjonowanymi sędziami.

Kara nałożona na Polskę za niewykonywanie postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynosi dziś 195 milionów euro, czyli blisko miliard zł.

Tymczasem Sejm głosami koalicji rządzącej powołał właśnie neo-KRS bis. Tworzą ją sędziowie i neo-sędziowie związani z ministrem Ziobro – wbrew Konstytucji, wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Powołanie takiego organu jest niezgodne z konstytucją oraz prawem polskim i europejskim.

Sędziowie bezprawnie zawieszeni nadal nie mogą orzekać.

Żądamy przywrócenia do pracy niezależnych sędziów!
Żądamy respektowania prawa i wyroków sądów polskich i trybunałów europejskich!